logo
恆信保安有限公司

大型活動保安服務


 


main03_sub1a main03_sub1b main03_sub2a main03_sub2b

2017.6 FY18美敦力大中華區年會

2017.11 MGM-環保遠足者

2017.1北區消費嘉年華閉幕式

第63屆澳門格蘭披治大賽車

 
main03_sub3a main03_sub4a main03_sub5a main03_sub5b

2016 國際青年舞蹈節

2016 武林群英會巡遊活動

2016.7 「星玥」業主聯歡大派對

2016.8 教青局主辦
「國家奧運精英運動員與青年有約」

 
main03_sub6b main03_sub7b main03_sub8a main03_sub8b

2016澳門國際龍舟賽

2015年11月「十月初五的月光澳門首映禮」

2014年澳門世界女排大奬賽

2013澳門國際龍舟賽

 
main03_sub9a main03_sub10b main03_sub11b main03_sub12a

2013.7-8 2013年世界女排大獎賽

2013.06.17及2013.6.24要人保護

2013.05.15社團遞信 - 澳門基金會

2011.4.28-5.1 CHANEL 珠寶展

 
main03_sub13a main03_sub13b main03_sub14a main03_sub14b

2011.4.12-13蘇豪薈

澳門科技大學2009年畢業典禮

2009 第九屆美食節

2008.12.20 慶祝澳門特別行政區成立九週年

 

 

 

 

恆信保安有限公司 HANG SON SECURITY COMPANY LIMITED
澳門永寧廣場8-42號翡翠廣場3樓A、B及G座
Alameda Da Tranquilidade No.8-42, Edif. Fei Choi Kong Cheong, 3 Andar, A、B & G, Macau
電話(853) 2840 3340   傳真(853) 2847 3171
info@hangsonsecurity.com